YETMİŞ İKİ MİLLET

Haziran 08, 2017


Ehl-i Sünnet fırkası dışında kalanlar için söylenen sözdür.
Hz. Muhammed, bir rivayete göre
"Benden sonra ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacak.
Bu fırkalardan yalnız birisi yani Peygamber'e hakkıyla ümmet olanlar cehennemden kurtulacaktır."
demiştir.

Kurtulan fırkaya
 "Fırka-i Naciye
veya
 "Güruh-ı Naci"
diğerlerine de
  "72 Millet"
denilir.

Burada millet sözü ile "yol, tarz, usul" anlamında söylenmiştir. 

0 yorum