NAHNÜ KASEMNA

Haziran 13, 2017

"Taksimi biz yaptık." 
mealindeki ayettir. 

Zuhruf suresinin 32. ayetinde geçmektedir
 ve 
ayetin tamamının meali şu şekildedir ⬇️
"Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar?
Onların dünya hayatındaki geçimlerini biz taksim ettik. 
Birbirlerine iş gördürsünler diye, bir kısmını diğerleri üzerine derecelerle üstün kıldık.
Rabbinin rahmeti onların topladıklarından daha hayırlıdır."

Bu ayetle Allah'ın kime, neyi nasip ettiğinin gizliliği ifade edilmiştir.
Böylelikle herkesin rızkını kendisinin araması gerektiğine işaret edilmiştir. 


Nahnü kasemna'da taksimde Mevlâ
Bu noksan kısmeti bana mı verdin
Âleme safalar eyledin ata
Derd ile mihneti bana mı verdin
(DERTLİ)

0 yorum