TECELLÎ ~~

Haziran 10, 2017

Gaybden gelen 
ve 
kalbde ortaya çıkan nurlar. 

Ruhanî tecelli
ve
Rabbanî tecelli 
olmak üzere ikiye ayrılır. 

Rabbanî tecelli de kendi içinde ikiye ayrılır. 
Birincisi Uluhiyyet tecellisi
İkincisi Rububiyet tecellisi

0 yorum