MAHYA GELENEĞİ

Haziran 22, 2017
Ramazan ayına mahsus olmak üzere
Çifte minareli camilerde, iki minare arasına gerilen iplere kandiller veya elektrik ampulleri
asılması suretiyle yazılan yazıdır. 

Mahya Farsça bir kelimedir. 
Sözlükte aylık anlamına gelir. 
Aslı "Mahiye"dir. 

Tarihi bilgilere göre Çifte minareli camilere mahya kurulması 
Sultam üçüncü Ahmed Han zamanında ortaya çıkmıştır. 
Bu devirde 12 sene kadar sadrazamlık yapmış olan Damad İbrahim Paşa 
1719 senesinde çifte minareli camilere mahya konulmasını sağladı. 
İslam dininde bildirilmeyen ve yeri olmayan bu iş sonraları bir sanat dalı haline getirildi ve yaygınlaştı. 

Eskiden Ramazan ayının 15'inden sonra
gemi, top, kayık, köşk, ağaç, çiçek gibi resimler göstermek adetti.

Mahya iplerini tertib etmek ve mahya kurmak;
bilgi ve tecrübeye muhtaç bir iş olduğundan
eskiden her büyük caminin bir mahyacısı olurdu. 

0 yorum