YEDİ TAMU

Haziran 03, 2017


Yedi tamu
 -Yedi Cehennem- 
demektir.

Mutasavvıflara göre bunların adı ⬇️
Hutama
Sakar
Laza
Hâriye
Cehîm
Şâir
Cehennem'dir.

Kur'ân-ı Kerim'in Hicr Suresinin 44. ayetinde cehennemin yedi kapısı olduğundan söz edilmektedir.

0 yorum