AYETEL KÜRSİ

Haziran 14, 2017Okunuşu ↓

Bismillahirrahmânirrahîm.
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm,
 lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, 
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard.
 Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, 
ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, 
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.


Anlamı ↓

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.
O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)
O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
O, yücedir, büyüktür.


Faziletleri ↓

- Şeytandan korunmaya vesile olur.
- Büyü ve sihrin zararından korunmaya vesile olur.
- Dünyada ve ahirette güzel makamlara kavuşmaya vesile olacağı ümit edilir.
- Günahlardan korunmaya vesile olur.
- Huzurlu olmak için okunması tavsiye edilir.
- Hayırlı isteklerin gerçekleşmesi için okunması tavsiye edilir.0 yorum