TEBERRÂ ~~

Haziran 11, 2017


Ehl-i Beyt'e 
bir başka ifadeyle Hz. Ali'nin soyundan olanlara
buğz besleyenleri ve onlara muhabbet duymayanları
sevmeme, onlardan uzak durmadır. 


Yezid'e kılmışan da'im teberra
Haric'den olupdur cana müberra
Gönül aynasın kıldım musaffa
Hüseyinim Hüseyinim Hüseynî

(Viranî)

0 yorum